Okno dialogowe Zaawansowane ustawienia buforowania danych wyjściowych umożliwia skonfigurowanie buforowania różnych wersji plików na podstawie ciągów zapytania i nagłówków. Te ustawienia są dostępne tylko w przypadku pamięci podręcznej trybu użytkownika.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Ciąg zapytania

Wpisz ciąg zapytania lub rozdzielaną przecinkami listę ciągów zapytania, aby określić wartości, przy użyciu których serwer sieci Web różnicuje buforowane odpowiedzi na adres URL. Można także wpisać gwiazdkę (*) w celu skonfigurowania reguły różnicującej buforowane odpowiedzi dla wszystkich ciągów zapytania.

Nagłówki

Wpisz nagłówek lub rozdzielaną przecinkami listę nagłówków, aby określić wartości, przy użyciu których serwer sieci Web różnicuje buforowane odpowiedzi na adres URL. Można także wpisać gwiazdkę (*) w celu skonfigurowania reguły różnicującej buforowane odpowiedzi dla wszystkich nagłówków.

Zobacz też


Spis treści