Använd dialogrutan Avancerade inställningar för cachelagring av utdata för att konfigurera cachelagring av olika filversioner baserat på frågesträngar och huvuden. Dessa inställningar är endast tillgängliga för cachelagring i användarläge.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Frågesträng

Skriv in en frågesträng eller en kommaavgränsad lista över frågesträngar för att definiera vilka värden som webbservern ska använda för att variera cachelagrade svar till URL. Du kan också skriva in en asterisk (*) för att konfigurera regeln för att variera cachelagrade svar för alla frågesträngar.

Huvuden

Skriv in ett huvud eller en kommaavgränsad lista över huvud för att definiera vilka värden som webbservern ska använda för att variera cachelagrade svar till URL. Du kan också skriva in en asterisk (*) för att konfigurera regeln för att variera cachelagrade svar för alla huvud.

Se även


Innehåll