Använd dialogrutan Lägg till dolt segment för att lägga till ett URL-segment i listan över URL-segment för vilka modulen för filtrering av begäranden ska neka åtkomst. Ett URL-segment är en del av URL-sökvägen som finns mellan snedstrecken (/).

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Dolt segment

Anger URL-segmentet som modulen för filtrering av begäranden nekar åtkomst.

OBS

URL-segment som befinner sig i dolda segmentlistor visas inte i kataloglistorna.

Se även


Innehåll