Använd guidesidan Ange autentiseringsuppgifter för att specifiera autentiseringsuppgifter för att ansluta till en server, webbplats eller ett program med IIS-hanteraren. Autentiseringsuppgifterna som anges på denna sida kan vara antingen Windows-användarkonton eller IIS-hanteraren-användarkonton.

Om du får ett felmeddelande när du försöker ansluta till servern ska du kontrollera följande möjliga orsaker:

  • Du har angett fel värde, t.ex. fel servernamn eller användarautentiseringsuppgifter.

  • Webbservern som du ansluter till kör inte IIS. Du kan inte använda IIS-hanteraren i IIS för att ansluta till en webbserver som kör en tidigare version av IIS.

  • Hanteringstjänsten har inte startats på webbservern.

  • En brandvägg förhindrar anslutningen.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Användarnamn

Ange användarnamnet för ett konto med behörighet att ansluta till servern, platsen eller programmet.

OBS

Endast serveradministratörer kan ansluta till en server med IIS-hanteraren.

L‎ösenord

Ange det lösenord som hör ihop med användarnamnet.

Se även


Innehåll