Du använder funktionssidan Begränsningar för IPv4-adresser och domänbegränsningar för att definiera och hantera regler som tillåter eller nekar åtkomst till innehåll för en specifik IPv4-adress, IPv4-adresser inom ett intervall eller ett eller flera domännamn.

För att konfigurera begränsningar baserat på domännamn måste du först aktivera begränsningar för domännamn genom att klicka på Redigera funktionsinställningar i listan över uppgifter och ange alternativet Aktivera begränsningar för domännamn.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Läge

Visar regeltypen. Värdet kan vara antingen Tillåt eller Neka. Läge-värdet indikerar om regeln är avsedd att tillåta eller neka åtkomst till innehållet.

Begärande

Visar en specifik IP-adress, ett intervall med IP-adresser eller domännamn som anges i dialogrutorna Lägg till begränsningsregeln Tillåt och Lägg till begränsningsregeln Neka. Du kan tillåta eller neka en specifik begärande åtkomst till innehåll.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Lägg till Tillåt-post

Öppnar dialogrutan Lägg till begränsningsregeln Tillåt där du kan definiera regler som tillåter åtkomst till innehåll för en specifik IP-adress, IP-adresser inom ett intervall eller ett DNS-domännamn.

Lägg till Neka-post

Öppnar dialogrutan Lägg till begränsningsregeln Neka där du kan definiera regler som tillåter åtkomst till innehåll för en specifik IP-adress, IP-adresser inom ett intervall eller ett DNS-domännamn.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på funktionssidan.

Redigera funktionsinställningar

Öpnnar dialogrutan Redigera inställningar för IP-adress och domänbegränsningar där du kan konfigurera inställningar som gäller hela funktionen IP- och domännamnsbegränsningar.

Återgå till överordnad

Återställer funktionen till de ursprungliga inställningarna som ärvts från överordnad konfiguration. Denna åtgärd raderar de lokala konfigurationsinställningarna för denna funktion, inklusive objekt i listan. Den här åtgärden är inte tillgänglig på servernivå.

Visa sorterad lista

Visar listan efter konfiguration. När du väljer det sorterade listformatet kan du endast flytta objekt upp och ned i listan. Andra åtgärder i fönstret Åtgärder visas inte förrän du väljer formatet osorterad lista.

Flytta upp

Flyttar upp markerat objekt i listan. Denna åtgärd är endast tillgänglig när du visar formatet sorterad lista.

OBS

När objekt i listan sorteras om på en underordnad nivå ärver inte de underordnade objekten inställningarna från den överordnade nivån (inklusive objekt som läggs till eller tas bort från listan på den överordnade nivån) när listan har sorterats om. Om du vill att inställningarna från en överordnad nivå ska ärvas måste du återställa alla ändringar på den underordnade nivån med åtgärden Återgå till ärvd i fönstret Åtgärder.

Flytta ned

Flyttar ned markerat objekt i listan. Denna åtgärd är endast tillgänglig när du visar formatet sorterad lista.

OBS

När objekt i listan sorteras om på en underordnad nivå ärver inte de underordnade objekten inställningarna från den överordnade nivån (inklusive objekt som läggs till eller tas bort från listan på den överordnade nivån) när listan har sorterats om. Om du vill att inställningarna från en överordnad nivå ska ärvas måste du återställa alla ändringar på den underordnade nivån med åtgärden Återgå till ärvd i fönstret Åtgärder.

Visa osorterad lista

Visar listan i osorterat format. När du väljer det osorterade listformatet kan du sortera och gruppera objekt i listan och utföra åtgärder i fönstret Åtgärder.

Se även


Innehåll