Du använder funktionssidan Omdirigering för HTTP för att aktivera omdirigering och för att konfigurera hur inkommande begäranden ska omdirigeras till en ny destination.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Omdirigera begäranden till denna destination

Välj detta alternativ för att aktivera omdirigering och för att ange URL-adressen dit begäranden ska omdirigeras. Begäranden kan omdirigeras till en virtuell sökväg, t.ex. http://www.contoso.com/sales, eller till en fil, t.ex. http://www.contoso.com/sales/default.aspx.

Omdirigera alla begäranden till exakt mål (istället för relativt till mål)

Välj detta alternativ när du vill att klienter ska omdirigeras till exakt samma URL-adress som angivits i rutan Omdirigera begäranden till denna destination.

När detta alternativ inte är markerat är destinationen relativ till värdet som angivits i Omdirigera begäranden till denna destination. Om du till exempel konfigurerar att omdirigeringens destination ska vara http://www.contoso.com/sales och en inkommande begäran är http://www.contoso.com/marketing/default.aspx, kommer IIS att omdirigera denna begäran till http://www.contoso.com/sales/default.aspx.

Omdirigera endast begäranden av innehåll i denna katalog (ej underkataloger)

Välj detta alternativ när du vill att klienter endast ska omdirigeras till innehåll i den katalog som angivits i rutan Omdirigera begäranden till denna destination.

När detta alternativ inte är markerat omdirigeras begäranden till platsen som angivits i rutan Omdirigera begäranden till denna destination och eventuella underkataloger till den platsen. Om du t.ex. konfigurerar att omdiringeringens destination är http://www.contoso.com/sales kan begäranden betjänas från kataloger under /sales när inte alternativet Omdirigera alla begäranden till exakt mål (istället för relativt till mål) är markerat samtidigt.

Statuskod

Välj något av följande alternativ för att ange vilken statuskod för omdirigering som ska skickas till klienter:

  • Hittades (302): Talar om för webbklienten att göra en ny begäran till platsen. Detta är standardalternativet.

  • Permanent (301): Talar om för webbklienten att platsen för den begärda resursen har ändrats permanent.

  • Tillfällig (307): Förhindrar en webbläsare från att förlora data när webbläsaren skickar en HTTP POST-begäran.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Verkställ

Sparar de ändringar som du gjorde på funktionssidan.

Avbryt

Avbryter de ändringar som du gjorde på funktionssidan.

Se även


Innehåll