Du använder funktionssidan .NET-profil för att hantera en lista över profilegenskaper som används för att spåra all anpassad information som ditt program kräver.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välj ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Namn

Här anges profilegenskapens namn.

Datatyp

Här anges egenskapens datatyp. Denna kan antingen vara en vanlig datatyp som t.ex. String, Int32, DateTime, StringCollection osv. eller en datatyp med anpassad information som skickas till profilprovidern.

Standardvärde

Visar det värde med vilket egenskapen initieras.

Tillåt anonym

Visar om egenskapen hanteras för anonyma användare. Värdet är antingen sant eller falskt.

Typ av post

Visar om objektet är lokalt eller ärvt. Lokala objekt läses från den aktuella konfigurationsfilen och ärvda objekt läses från en överordnad konfigurationsfil.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Lägg till egenskap

Öppnar dialogrutan Lägg till .NET-profilegenskap där du kan lägga till en .NET-profilegenskap.

Lägg till grupp

Öppnar dialogrutan Lägg till grupp där du kan lägga till en grupp för att gruppera .NET-profilegenskaper.

Lägg till egenskap i grupp

Öppnar dialogrutan Lägg till .NET-profilegenskap i Namn Grupp där du kan lägga till .NET-profilegenskaper för vald grupp.

Redigera

Öppnar dialogrutan Redigera .NET-profilegenskap eller Redigera .NET-profilegenskap i Namn Grupp där du kan redigera vald .NET-profilegenskap.

Byt namn

Aktiverar fältet Namn för vald .NET-profilegenskap så att du kan byta namn på den.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på funktionssidan.

Inaktivera

Avaktiverar funktionen .NET-profil.

Ange standardprovider

Öppnar dialogrutan Redigera profilinställningar där du kan välja en standardprovider för funktionen.

Providers

Öppnar funktionssidan Providers där du kan lägga till ytterligare providers för .NET-profilen.

Se även


Innehåll