Du använder guiden Egenskaper för unikt namn för att lämna information om din organisation till en intern eller extern certifikatutfärdare.

Lista för element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Allmänt namn

Ange ett namn för certifikatet.

Organisation

Ange namnet på den organisation certifikatet ska användas för.

Organisationsenhet

Ange namnet på den avdelning eller division där certifikatet ska användas.

Stad/plats

Ange det oförkortade namnet på den stad eller ort där organisationen eller organisationsenheten finns.

Region

Ange det oförkortade namnet på den region där organisationen eller organisationsenheten finns.

Land

Ange namnet på det land där organisationen eller organisationsenheten finns.

Se även


Innehåll