Du använder dialogrutan Ange autentiseringsuppgifter för att konfigurera en anslutningssträng att använda användarnamn och lösenord för SQL Server. Du bör ange dessa autentiseringsuppgifter om SQL Server-databasen finns på en annan dator än webbservern.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Användarnamn

Ange namnet på det konto du vill att IIS ska använda för att ansluta till din SQL Server-databas.

L‎ösenord

Ange det lösenord som är knutet till din SQL Server-databas.

Bekräfta lösenord

Ange på nytt det lösenord som är knutet till din SQL Server-databas.

Se även


Innehåll