Använd dialogrutan Avancerade inställningar för att hantera eller ändra platsens standardinställningar för enskilda FTP-platser.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Tillåt UTF8

Anger om UTF8-aktivitet ska tillåtas eller inte (detta omfattar UTF8-filnamn).

Standardvärdet är True.

Bindningar

Anger kombinationen av IP-adress, virtuell värd och port där FTP ska lyssna efter inkommande begäranden.

ID

Anger platsens unika ID-nummer. Detta nummer används istället för katalognamn för logg- och spårningsfiler.

Namn

Anger ett unikt namn för platsen.

Fysisk sökväg

Anger den fysiska sökvägen för innehållet i den virtuella katalogen.

Starta automatiskt

Anger om platsen ska startas när den skapas eller när du startar IIS. Om du startar en plats får egenskapen värdet sant True och om du stoppar en plats får den värdet False.

Standardvärdet är True.

Timeout för kontrollkanal

Anger timeouten (i sekunder) när en FTP-session automatiskt kopplas från på grund av inaktivitet.

Standardvärdet är 120.

Timeout för datakanal

Anger timeouten (i sekunder) när datakanalen automatiskt kopplas från på grund av inaktivitet.

Om du använder standardtimeouts för både kontroll- och datakanalen, stängs datakanalen av först och därefter kopplas sessionen från om det fortfarande inte sker någon aktivitet efter 120 sekunder.

Standardvärdet är 30.

Inaktivera socketpooler

Anger om socketpooler används för platser som skiljs åt med IP-adress istället för med portnummer eller värdnamn.

Standardvärdet är False.

Maximalt antal anslutningar

Anger maximalt antal samtidiga anslutningar till en server.

Standardvärdet är 4294967295.

Återställ vid maximalt antal anslutningar

Anger om FTP-sessionen ska kopplas från eller inte när svar skickas om maximalt antal anslutningar.

Standardvärdet är False.

Fördröjning vid serverlyssnande

Anger antalet utestående sockets som kan ställas i kö.

Standardvärdet är 60.

Ej autentiserad timeout

Anger timeouten (i sekunder) mellan när en ny anslutning görs och när autentisering försöks.

Standardvärdet är 30.

Tillåt läsning av filer under överföring

Anger om filer kan läsas eller inte när de överförs till servern.

Standardvärdet är False.

Tillåt utbyte vid namnbyte

Anger om filer kan skriva över andra filer när namnet byts.

Standardvärdet är False.

Behåll delvis överförda

Anger om filer som överförts delvis ska sparas eller inte. (När exempelvis en filöverföring avslutas i förtid.)

Standardvärdet är False.

OBS

Om klienten stänger anslutningen normalt på grund av ett fel kan delvis överförda data tas bort.


Innehåll