Använd dialogrutan Redigera inställningar för ISAPI- och CGI-begränsningar för att låta ospecificerade CGI- och ISAPI-moduler köras. Om du inte ändrar dessa inställningar kan endast de CGI- och ISAPI-moduler som särskilt angivits köras på denna server..

Varning

Det utgör en säkerhetsrisk att aktivera Tillåt ospecificerade CGI-moduler eller Tillåt ospecificerade ISAPI-moduler. Din server kan bli mottaglig för datorvirus eller maskar som utnyttjar CGI- eller ISAPI-tekniker. För att minska risken bör du skapa specifika begränsningar för alla ISAPI-tillägg eller CGI-filer som måste köras på din server.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Tillåt ospecificerade CGI-moduler

Tillåter att ospecificerade CGI-moduler får köras på den här servern.

Tillåt ospecificerade ISAPI-moduler

Tillåter att ospecificerade ISAPI-moduler får köras på den här servern.

Se även


Innehåll