Du använder dialogrutorna Lägg till förvaltad modul och Redigera förvaltad modul för att lägga till eller redigera förvaltade moduler som bearbetar begäranden till webbservern. IIS innehåller många förvaltade moduler för att bearbeta delar av begäranden, som t.ex. modulen FormsAuthentication som utför autentisering för användare i program som använder formulärautentisering.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Namn

Ange ett eget namn på den förvaltade modulen.

Typ

Välj eller ange typen av förvaltad modul, t.ex. System.Web.Security.FormsAuthentication.

När du lägger till en förvaltad modul ska du se till att det paket som klassen tillhör är registrerat i system.web/compilation-avsnittet av din Web.config-fil. Annars måste du ange den förvaltade hanterarens fullständiga klassnamn för den förvaltade modulen. Om klassen definieras i App_Code-katalogen eller bin-katalogen behöver du endast ange klassnamnet.

Anropa endast för begäranden till ASP.NET-program eller förvaltade hanterare

Markera den här kryssrutan om du vill att den förvaltade modulen endast ska bearbeta begäranden till ASP.NET-program eller förvaltade hanterare. Om du väljer det här alternativet anropas inte modulen för begäranden till andra typer av innehåll, t.ex HTML-filer.

Se även


Innehåll