Använd dialogrutan Redigera anonyma autentiseringsuppgifter för att ändra det konto som används av IIS för att komma åt dina webbplatser och webbprogram.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Specifik användare

Ange det specifika kontonamn du vill att IIS ska använda för att komma åt din webbplats och dina webbprogram. Som standard använder IIS 7 IUSR som användarnamn för anonym åtkomst. Detta användarnamn skapas när du installerar IIS 7.

Ange

Öppnar dialogrutan Ange autentiseringsuppgifter där kan du ange kontonamn och lösenord som ska användas vid anonym autentisering i IIS.

Programpoolsidentitet

Välj Programpoolsidentitet för att få IIS-processer att köras via det konto som för tillfället angetts på programpoolens egenskapssida. Detta är som standard Network Service-kontot.

Viktigt!

Om du använder Network Service-kontot kan du bevilja att anonyma användare får tillgång till alla interna nätverk som är knutet till kontot.

Se även


Innehåll