Använd sidan Starta för att enkelt öppna de senaste anslutningarna igen och skapa nya anslutningar till servrar, webbplatser och program med IIS-hanteraren. Du kan även klicka på länkarna till online-resurser och läsa nyheter om IIS.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

De senaste anslutningarna

Visar en lista över de senaste anslutningarna till servrar, webbplatser och program. Dubbelklicka på en anslutning i listan för att återupprätta anslutningen. Du kan behöva ange dina användarautentiseringsuppgifter igen för att ansluta.

Anslutningsuppgifter

Visar följande anslutningsuppgifter:

  • Anslut till lokalvärd: Ansluter till den lokala datorn med de autentiseringsuppgifter som tillhör den Windows-användare som är inloggad för tillfället.

  • Anslut till en server: Öppnar en guide från vilken du kan ansluta till en server med ett Windows-administratörskonto.

  • Anslut till en webbplats: Öppnar en guide från vilken du kan ansluta till en webbplats med ett Windows-användarkonto eller IIS-hanteraren-användarkonto med behörighet att ansluta till webbplatsen.

  • Anslut till ett program: Öppnar en guide från vilken du kan ansluta till ett program med ett Windows-användarkonto eller IIS-hanteraren-användarkonto med behörighet att ansluta till programmet.

Online-resurser

Visar en lista med länkar till online-resurser om IIS.

IIS-nyheter

Visar de senaste nyheterna om IIS. Klicka på Aktivera IIS-nyheter på raden IIS-nyheter för att aktivera denna funktion.

Se även


Innehåll