Du använder dialogrutorna Lägg till ISAPI-filter och Redigera ISAPI-filter för att lägga till eller redigera en .dll-fil som ändrar eller förbättrar funktionaliteten i IIS.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Filternamn

Ange ISAPI-filtrets namn.

Körbar fil

Här definieras sökvägen för ISAPI-filtrets .dll-fil. Till Exempel: %SystemDrive%\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_filter.dll.

Se även


Innehåll