Du använder dialogrutan Välj programpool för att välja en programpool för webbplatsen eller programmet. En programpool är konfigurerad för att använda en version av .NET Framework och ett av två lägen för bearbetning av förvaltad kod. Välj en programpool som är konfigurerad för att använda den version av .NET Framework och det läge för bearbetning av förvaltad kod som platsen eller programmet kräver. Om programmet inte kräver .NET Framework kan du välja en programpool som är konfigurerad för hantering utan förvaltad kod.

OBS

Använd dialogrutan Lägg till programpool på sidan Programpool för att lägga till en programpool.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Programpool

Välj den programpool du vill att webbplatsen eller programmet ska använda.

Egenskaper

Här visas .NET Framework-versionen och det pipeline-läge programpoolen är konfigurerad för att använda.

OBS

Pipeline-läget visas inte när programpoolen är konfigurerad att använda .NET Framework-versionen 1.1.

Se även


Innehåll