Använd Samlingsredigeraren för att lägga till, redigera eller ta bort egenskaper i en samling. Samlingsredigeraren har två rutor. I rutan Objekt visas alla objekt i samlingen för det avsnitt som du konfigurerar. I rutan Egenskaper kan du ändra värdena för egenskapsobjekten i samlingen genom att klicka på den rad som du vill ändra. Textrutan som visas längst ned i dialogrutan för Samlingsredigeraren visar information om datatyp och validering, t.ex. värdeintervall, för den egenskap som har valts.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Lägg till

Lägger till en ny rad längst ned i listan med objekt. Den nya raden använder schemats standardvärden.

Rensa alla

Tar bort alla objekt från samlingen. En dialogruta ber dig att bekräfta denna åtgärd.

Lås objekt

Låser det valda objektet i samlingen.

Ta bort

Tar bort det valda objektet från konfigurationsfilens avsnitt.

Se även


Innehåll