Använd sidan .NET-auktoriseringsregler för att konfigurera regler så att användare auktoriseras att få åtkomst till webbplatsen och program. Du kan lägga till regler för Tillåt eller Neka och ange användare, roller eller användargrupper som tillåts att få åtkomst till webbinnehållet.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Läge

Här visas de åtgärdstyper som aktiveras av .NET-auktoriseringsregeln. Detta värde kan vara antingen Tillåt eller Neka.

Användare

Här visas de användare som tillåts eller nekas åtkomst till webbinnehåll enligt specifikationen i .NET-auktoriseringsregeln.

Roller

Här visas de roller som tillåts eller nekas åtkomst till webbinnehåll enligt specifikationen i .NET-auktoriseringsregeln.

Verb

Här visas de verb som .NET-auktoriseringsregeln tillämpas för.

Typ av post

Här visas typen av post för .NET-auktoriseringsregeln.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Lägg till regel för Tillåt

Öppnar dialogrutan Lägg till autentiseringsregel som ger tillgång där du kan konfigurera en regel som ger tillgång till webbinnehållet för vissa roller, användare eller användargrupper.

Lägg till regel för Neka

Öppnar dialogrutan Lägg till autentiseringsregel som nekar tillgång där du kan konfigurera en regel som nekar tillgång till webbinnehållet för vissa roller, användare eller användargrupper.

Redigera

Öppnar dialogrutan Redigera autentiseringsregel som ger tillgång eller dialogrutan Redigera autentiseringsregel som nekar tillgång där du kan ändra vald .NET-auktoriseringsregel.

Ta bort

Tar bort vald .NET-auktoriseringsregel.

Se även


Innehåll