Använd sidan Frågesträngar för att skapa en lista över frågesträngar för vilka modulen för filtrering av begäranden antingen tillåter eller nekar åtkomst. Ett exempel på en frågesträng är ”%3b”, som används för att fånga SQL-införandeförsök.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Frågesträng

Visar frågesträngen för vilken modulen för filtrering av begäranden antingen tillåter eller nekar åtkomst.

Åtgärd

Visar status för frågesträngen, som är antingen Tillåt alltid eller Neka.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Tillåt frågesträng

Öppnar dialogrutan Tillåt frågesträng där du kan lägga till en frågesträng som tjänsten för begärandefiltrering alltid tillåter.

Neka frågesträng

Öppnar dialogrutan Neka frågesträng där du kan lägga till en frågesträng som tjänsten för begärandefiltrering alltid nekar.

För gemensamma element, se Sidan Begärandefiltrering.

Se även


Innehåll