Använd dialogrutorna Lägg till anpassad autentiseringsprovider eller Redigera anpassad autentiseringsprovider för att lägga till nya anpassade FTP-autentiseringsproviders på din FTP-server eller för att redigera inställningarna för en anpassad FTP-autentiseringsprovider som du redan har lagt till på FTP-servern.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Namn

Anger namnet som ska visas i listan Välj en eller flera registrerade anpassade providers för dialogrutan Dialogrutan Anpassa FTP-providers.

Klass-ID

Anger klassnamnet eller GUID för en COM-klass när alternativet Ursprunglig provider (COM) används.

Typ

Anger den förvaltade typen för en .NET-klass när alternativet Hanterad provider (.NET) används.

Programdomän

Anger programdomänen för en .NET-klass när alternativet Hanterad provider (.NET) används.

Obs!

När du konfigurerar inställningarna för FTP-autentisering bör du även konfigurera inställningarna för FTP-auktorisering.

Se även


Innehåll