Använd FTP-dialogrutan Lägg till sekvens för Neka för att lägga till en URL-sekvens i listan över URL-sekvenser för vilka FTP-tjänsten ska neka åtkomst.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

URL-sekvens

Anger URL-sekvensen som FTP-tjänsten nekar åtkomst till.

Se även


Innehåll