IIS 7.5 är som standard inte installerat i Windows Server® 2008 R2. Du kan installera IIS 7.5IIS med hjälp av guiden Lägg till roller i serverhanteraren eller genom att använda kommandoraden.

När du installerar Windows Server 2008 R2 kan du utföra en Server Core-installation som installerar en minimal serverinstallation av Windows Server 2008 R2. Till exempel installeras inte det traditionella Windows-gränssnittet med den här installationen och servern måste därför konfigureras med hjälp av kommandotolken.

Krav

Administrativa autentiseringsuppgifter

Du måste tillhöra följande administrativa IIS-roll eller -roller för att kunna utföra den här proceduren:

 • Webbserveradministratör

Installera IIS 7.5 i Windows Server® 2008 R2

Du kan utföra den här proceduren med användargränssnittet (UI) eller ett skript.

Med användargränssnittet (UI)
 1. Klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på Serverhanteraren.

 2. I Rollsammanfattning, klicka på Lägg till roller.

 3. Använd Guiden Lägg till roller för att lägga till webbserverrollen.

Viktigt!

Om du använder Guiden Lägg till roller för att installera IIS utförs standardinstallationen som innehåller minsta möjliga uppsättning med rolltjänster. Om du behöver ytterligare IIS-rolltjänster, t.ex. Programutveckling eller Hälsa och diagnostik, ska du markera de kryssrutor som är knutna till dessa funktioner på sidan Välj rolltjänster i guiden.

Med ett skript
 • Ange följande kommando i ett skript:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell

Viktigt!

Om du använder det här skriptet får du en fullständig IIS 7 -installation med alla tillgängliga funktionspaket. Om du inte behöver vissa funktionspaket bör du redigera skriptet så att endast de paket du behöver installeras.

Installera IIS 7.5 i Windows Server 2008 R2 med hjälp av en Server Core-installation

Om du vill installera IIS 7 -komponenter som behöver .NET Framework måste du först installera .NET Framework. De komponenter som behöver .NET Framework installeras inte om .NET Framework inte redan är installerad.

Använda ett skript för att installera .NET Framework och göra en fullständig IIS 7.5-installation på Server Core
 • Ange följande kommando i ett skript:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell;NetFx2-ServerCore;NetFx2-ServerCore-WOW64

Använda ett skript för fullständig IIS 7.5-installation på Server Core
 • Ange följande kommando i ett skript:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell

Viktigt!

Om du använder det här skriptet får du en fullständig installation av IIS med alla tillgängliga funktionspaket för Server Core. Om du inte behöver vissa funktionspaket bör du redigera skriptet så att endast de paket du behöver installeras.

Använda ett skript för fullständig standardinstallation på Server Core
 • Ange följande kommando i ett skript:

  start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

Viktigt!
 • Om du använder det här skriptet får du en standardinstallation av IIS, vilket ger en minimal uppsättning av tillgängliga funktionspaket.

Se även


Innehåll