Standaard is IIS 7.5 niet geïnstalleerd op Windows Server® 2008 R2. U kunt IIS 7.5 installeren met behulp van de wizard Rollen toevoegen in Serverbeheer of door de opdrachtregel te gebruiken.

Wanneer u Windows Server 2008 R2 installeert, kunt u een serverbasisinstallatie uitvoeren. Hierbij wordt een minimale serverinstallatie van Windows Server 2008 R2 geïnstalleerd. Bij dit type installatie wordt de traditionele Windows-interface bijvoorbeeld niet geïnstalleerd, dus u moet de server configureren vanaf de opdrachtprompt.

Vereisten

Beheerdersreferenties

U moet lid zijn van de volgende IIS-beheerdersrol of -rollen om deze procedure te kunnen uitvoeren:

 • Webserverbeheerder

IIS 7.5 installeren onder Windows Server® 2008 R2

U kunt deze procedure uitvoeren via de gebruikersinterface (UI) of een script.

Via de gebruikersinterface
 1. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik vervolgens op Serverbeheer.

 2. Klik in Roloverzicht op Rollen toevoegen.

 3. Gebruik de wizard Rollen toevoegen om de webserverrol toe te voegen.

Belangrijk

Als u de wizard Rollen toevoegen gebruikt om IIS te installeren, wordt de standaardinstallatie uitgevoerd met een beperkte set rolservices. Als u extra IIS-rolservices wilt, zoals Toepassingsontwikkeling of Gezondheid en diagnose, moet u de selectievakjes voor die functies inschakelen op de pagina Rolservices selecteren van de wizard.

Via een script
 • Typ de volgende opdracht in een script:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell

Belangrijk

Als u dit script gebruikt, krijgt u de volledige IIS 7-installatie, waarbij alle beschikbare functiepakketten worden geïnstalleerd. Als er functiepakketten zijn die u niet nodig hebt, moet u het script bewerken zodat alleen de gewenste pakketten worden geïnstalleerd.

IIS 7.5 installeren onder Windows Server 2008 R2 met een serverbasisinstallatie

Als u IIS 7-onderdelen wilt installeren die .NET Framework nodig hebben, moet u eerst .NET Framework installeren. De onderdelen die .NET Framework nodig hebben, worden niet geïnstalleerd als .NET Framework niet eerst is geïnstalleerd.

Een script gebruiken om .NET Framework te installeren en de volledige IIS 7.5-installatie op Server Core
 • Typ de volgende opdracht in een script:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell;NetFx2-ServerCore;NetFx2-ServerCore-WOW64

Een script gebruiken voor de volledige installatie van IIS 7.5 op Server Core
 • Typ de volgende opdracht in een script:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell

Belangrijk

Als u dit script gebruikt, krijgt u de volledige IIS-installatie, waarbij alle beschikbare functiepakketten worden geïnstalleerd voor de serverbasis. Als er functiepakketten zijn die u niet nodig hebt, moet u het script bewerken zodat alleen de gewenste pakketten worden geïnstalleerd.

Een script gebruiken voor de standaardinstallatie van IIS
 • Typ de volgende opdracht in een script:

  start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

Belangrijk
 • Als u dit script gebruikt, krijgt u de standaardinstallatie van IIS, waarbij een beperkte set van beschikbare functiepakketten wordt geïnstalleerd.

Zie ook


Inhoudsopgave