Met het dialoogvenster Instellingen voor uitvoercache bewerken kunt u instellingen configureren die van toepassing zijn op de hele functie voor uitvoercaching. Deze instellingen zijn van invloed op alle regels voor uitvoercache die u op de functiepagina Uitvoercache configureert.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Cache inschakelen

Hiermee schakelt u de IIS-uitvoercache in waarmee antwoorden in de cache in gebruikersmodus worden opgeslagen.

Opmerking

De IIS-uitvoercache is vergelijkbaar met de ASP.NET-uitvoercache. De IIS-cache is echter een systeemeigen uitvoercache die verbeterde prestaties biedt ten opzichte van de beheerde uitvoercache in ASP.NET.

Kernelcache inschakelen

Hiermee schakelt u de kernelcache in waarmee antwoorden in de cache in kernelmodus worden opgeslagen. Prestaties worden verbeterd als antwoorden worden geretourneerd uit de kernelcache zonder dat naar gebruikersmodus wordt overgeschakeld.

Maximumgrootte van antwoord in cache (in bytes)

Hiermee wordt de maximumgrootte aangegeven van een antwoord in een cache voor de cache in gebruikersmodus en de cache in kernelmodus. De standaardwaarde is 262144 bytes. Dit veld is alleen ingeschakeld op serverniveau. Het is alleen-lezen op alle andere niveaus.

Maximale cachegrootte (in MB)

Hiermee configureert u de maximale grootte van de cache in gebruikersmodus en de cache in kernelmodus. U kunt een grootte (in MB) of 0 typen. Als u 0 typt, gebruikt IIS de kleinste waarde van de helft van het beschikbare fysieke geheugen of virtuele geheugen. Dit veld is alleen ingeschakeld op serverniveau. Het is alleen-lezen op alle andere niveaus.

Zie ook


Inhoudsopgave