Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων cache εξόδου για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους που επηρεάζουν ολόκληρη τη δυνατότητα Aποθήκευση δεδομένων εξόδου στο cache. Αυτές οι ρυθμίσεις επηρεάζουν όλους τους κανόνες αποθήκευσης δεδομένων εξόδου στο cache τις οποίες ρυθμίζετε στη σελίδα της δυνατότητας Aποθήκευση δεδομένων εξόδου στο cache.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Ενεργοποίηση cache

Ενεργοποιεί το cache εξόδου IIS, το οποίο αποθηκεύει τις απαντήσεις σε λειτουργία χρήστη που αποθηκεύονται στο cache.

Σημείωση

Το cache εξόδου IIS είναι παρόμοιο με το cache εξόδου ASP.NET. Ωστόσο, αυτό το cache IIS είναι ένα εγγενές cache εξόδου το οποίο προσφέρει αυξημένες επιδόσεις σε σύγκριση με το διαχειριζόμενο cache εξόδου στο ASP.NET.

Ενεργοποίηση cache πυρήνα

Ενεργοποιεί το cache πυρήνα, το οποίο αποθηκεύει απαντήσεις σε λειτουργία πυρήνα που έχουν αποθηκευτεί στο cache. Οι επιδόσεις βελτιώνονται όταν οι απαντήσεις επιστρέφουν από το cache πυρήνα χωρίς μετάβαση σε λειτουργία χρήστη.

Μέγιστο μέγεθος αποκρίσεων αποθηκευμένων στο cache (σε byte)

Καθορίζει το μέγιστο μέγεθος μιας απάντησης αποθηκευμένης στο cache τόσο για cache λειτουργίας χρήστη όσο και για cache λειτουργίας πυρήνα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 262144 byte. Αυτό το πεδίο είναι ενεργοποιημένο μόνο στο επίπεδο διακομιστή και είναι μόνο για ανάγνωση σε όλα τα άλλα επίπεδα.

Όριο μεγέθους cache (σε MB)

Καθορίζει το όριο μεγέθους τόσο για το cache λειτουργίας χρήστη όσο και για το cache λειτουργίας πυρήνα. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα μέγεθος (σε MB) ή να πληκτρολογήσετε την τιμή 0. Εάν πληκτρολογήσετε την τιμή 0, οι υπηρεσίες IIS χρησιμοποιούν τη μισή διαθέσιμη φυσική ή εικονική μνήμη, όποια είναι λιγότερη. Αυτό το πεδίο είναι ενεργοποιημένο μόνο στο επίπεδο διακομιστή και είναι μόνο για ανάγνωση σε όλα τα άλλα επίπεδα.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων