Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία πιστοποιήσεων ανώνυμου ελέγχου ταυτότητας για να ορίσετε τις πιστοποιήσεις που θα χρησιμοποιούνται για τον ανώνυμο έλεγχο ταυτότητας.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα χρήστη

Ορίζει το λογαριασμό χρήστη για τον ανώνυμο έλεγχο ταυτότητας χρήστη.

Κωδικός πρόσβασης

Καθορίζει τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό χρήστη.

Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης

Επιβεβαιώνει τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό χρήστη.


Πίνακας περιεχομένων