Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Ρυθμίσεις SSL για να διαχειριστείτε την κρυπτογράφηση δεδομένων για τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ του διακομιστή Web και των προγραμμάτων-πελατών. Επίσης, επιλέγοντας Παράβλεψη, Αποδοχή ή Απαιτήσεις πιστοποιητικών, μπορείτε να ζητήσετε την αναγνώριση ενός προγράμματος-πελάτη προτού αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Απαιτείται SSL

Επιλέξτε Απαιτείται SSL (Secure Sockets Layer) για να ενεργοποιήσετε τη μέθοδο κρυπτογράφησης δεδομένων 40 bit που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διασφαλίσετε την ασφαλή μετάδοση δεδομένων μεταξύ του διακομιστή Web και των προγραμμάτων-πελατών. Αυτή η ρύθμιση επιλογής λειτουργεί σε περιβάλλοντα intranet και Internet.

Απαιτείται SSL 128 bit

Επιλέξτε Απαιτείται SSL 128-bit για να εφαρμόσετε ισχυρότερη κρυπτογράφηση από την έκδοση 40 bit. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε SSL 128 bit για την ασφάλιση της μετάδοσης δεδομένων μεταξύ του διακομιστή και των προγραμμάτων-πελατών σε περιβάλλον intranet ή Internet.

Παράβλεψη

Αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή. Αυτή η ρύθμιση δεν αποδέχεται τα πιστοποιητικά προγραμμάτων-πελατών, εάν παρέχονται.

Σημείωση

Αυτή η επιλογή δεν απαιτεί την επαλήθευση της ταυτότητας των προγραμμάτων-πελατών, προτού αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο. Επομένως, αυτή είναι η λιγότερο ασφαλής ρύθμιση.

Αποδοχή

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, εάν θέλετε να αποδέχεστε τα πιστοποιητικά προγραμμάτων-πελατών (εάν παρέχονται) και να επαληθεύετε την ταυτότητα των προγραμμάτων-πελατών, προτού επιτρέψετε την πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Απαιτήσεις

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να απαιτείται από τα πιστοποιητικά η επαλήθευση της ταυτότητας των προγραμμάτων-πελατών, προτού επιτραπεί η πρόσβαση ενός προγράμματος-πελάτη στο περιεχόμενο.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Εφαρμογή

Αποθηκεύει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Άκυρο

Ακυρώνει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων