Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Επίπεδα αξιοπιστίας .NET για να ορίσετε το στοιχείο αξιοπιστίας στο αρχείο web.config. Το στοιχείο αξιοπιστίας επιτρέπει τη ρύθμιση του επιπέδου ασφάλειας πρόσβασης σε κώδικα (CAS) που εφαρμόζεται σε μια εφαρμογή.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Επίπεδο αξιοπιστίας

Εμφανίζει το όνομα του επιπέδου αξιοπιστίας. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

 • Πλήρες (εσωτερικό) - Ορίζει απεριόριστα δικαιώματα. Εκχωρεί στην εφαρμογή ASP.NET δικαιώματα πρόσβασης σε οποιονδήποτε πόρο που υπόκειται στην ασφάλεια του λειτουργικού συστήματος. Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες με δικαιώματα.

 • Υψηλό (web_hightrust.config) - Ορίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας πρόσβασης σε κώδικα, που σημαίνει ότι η εφαρμογή δεν μπορεί από προεπιλογή να εκτελέσει καμία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Κλήση μη διαχειριζόμενου κώδικα.

  • Κλήση διακομιζόμενων στοιχείων.

  • Εγγραφή στο αρχείο καταγραφής συμβάντων.

  • Πρόσβαση στις ουρές της υπηρεσίας ουράς μηνυμάτων.

  • Πρόσβαση στις προελεύσεις δεδομένων ODBC, OleDb ή Oracle.

 • Μεσαίο (web_mediumtrust.config) - Ορίζει μεσαίο επίπεδο ασφάλειας πρόσβασης σε κώδικα, που σημαίνει ότι, επιπλέον προς τους περιορισμούς του υψηλού επιπέδου αξιοπιστίας, η εφαρμογή ASP.NET δεν μπορεί από προεπιλογή να εκτελέσει καμία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Πρόσβαση σε αρχεία εκτός του καταλόγου της εφαρμογής.

  • Πρόσβαση στο μητρώο.

  • Πραγματοποίηση κλήσεων υπηρεσίας δικτύου ή υπηρεσίας Web.

 • Χαμηλό (web_lowtrust.config) - Ορίζει χαμηλό επίπεδο ασφάλειας πρόσβασης σε κώδικα, που σημαίνει ότι, επιπλέον προς τους περιορισμούς του μεσαίου επιπέδου αξιοπιστίας, η εφαρμογή δεν μπορεί από προεπιλογή να εκτελέσει καμία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Εγγραφή στο σύστημα αρχείων.

  • Κλήση της μεθόδου διεκδίκησης.

 • Ελάχιστο (web_minimaltrust.config) - Ορίζει ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας πρόσβασης σε κώδικα, που σημαίνει ότι η εφαρμογή έχει μόνο δικαιώματα εκτέλεσης.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Εφαρμογή

Αποθηκεύει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Άκυρο

Ακυρώνει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων