Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Χώροι συγκέντρωσης εφαρμογών για να διαχειριστείτε μια λίστα χώρων συγκέντρωσης εφαρμογών σε ένα διακομιστή Web.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις κεφαλίδες στηλών της σελίδας της δυνατότητας ή επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιους όρους. Εκτελέστε αναζήτηση στη λίστα πληκτρολογώντας κριτήρια αναζήτησης στο πλαίσιο Φίλτρο, αναπτύξτε τη λίστα Μετάβαση για να επιλέξετε το πεδίο στο οποίο θέλετε να εκτελέσετε αναζήτηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση ή πιέστε το πλήκτρο ENTER. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων για να καταργήσετε τα κριτήρια φιλτραρίσματος.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα

Εμφανίζει το όνομα κάθε χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών.

Κατάσταση

Δηλώνει εάν έχει γίνει έναρξη ενός χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών.

Έκδοση .NET Framework

Εμφανίζει την έκδοση του .NET Framework που χρησιμοποιεί ένας χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών. Εάν ο χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών έχει ρυθμιστεί, ώστε να μην χρησιμοποιεί το .NET Framework, η τιμή είναι Χωρίς διαχειριζόμενο κώδικα.

Διαχειριζόμενη λειτουργία διοχέτευσης

Εμφανίζει τη λειτουργία επεξεργασίας αιτήσεων που χρησιμοποιεί ένας χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών.

Οι τιμές μπορεί να είναι Ενσωματωμένος ή Κλασικός. Όταν η τιμή είναι Ενσωματωμένος, οι υπηρεσίες IIS χρησιμοποιούν την ενσωματωμένη διοχέτευση επεξεργασίας αιτήσεων των υπηρεσιών IIS και του ASP.NET για την επεξεργασία αιτήσεων στο χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών. Όταν η τιμή είναι Κλασικός, οι υπηρεσίες IIS χρησιμοποιούν ξεχωριστές διοχετεύσεις επεξεργασίας αιτήσεων των υπηρεσιών IIS και του ASP.NET για την επεξεργασία αιτήσεων στο χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών.

Ταυτότητα

Εμφανίζει την ταυτότητα που χρησιμοποιείται από έναν χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών. Οι τιμές μπορεί να είναι Υπηρεσία δικτύου, Τοπική υπηρεσία, Τοπικό σύστημα ή το όνομα του λογαριασμού χρήστη για μια προσαρμοσμένη ταυτότητα.

Εφαρμογές

Εμφανίζει τον αριθμό των εφαρμογών που περιλαμβάνει ένας χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσθήκη χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών από το οποίο μπορείτε να προσθέσετε ένα χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών στο διακομιστή Web.

Ορισμός προεπιλογών χώρων συγκέντρωσης εφαρμογών

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προεπιλογές χώρων συγκέντρωσης εφαρμογών από το οποίο μπορείτε να ορίσετε προεπιλεγμένες τιμές οι οποίες εφαρμόζονται σε όλους τους χώρους συγκέντρωσης εφαρμογών που προσθέτετε στο διακομιστή Web.

Έναρξη

Εκκινεί τον επιλεγμένο χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών.

Διακοπή

Διακόπτει τον επιλεγμένο χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Υπηρεσία ενεργοποίησης διεργασιών των Windows (WAS) να τερματίσει όλες τις διεργασίες που εξυπηρετούν το συγκεκριμένο χώρο αποθήκευσης εφαρμογών. Ο διαχειριστής πρέπει να επανεκκινήσει ένα χώρο αποθήκευσης εφαρμογών που έχει διακοπεί διαφορετικά οι αιτήσεις που υποβάλλονται σε εφαρμογές στο χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών θα λαμβάνουν σφάλματα τύπου HTTP 503-Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη.

Ανακύκλωση

Σταματά και εκκινεί τον επιλεγμένο χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών. Η επανεκκίνηση ενός χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών έχει ως αποτέλεσμα ο χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών να μην είναι διαθέσιμος προσωρινά έως ότου ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση.

Βασικές ρυθμίσεις

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών από το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που καθορίστηκαν όταν δημιουργήθηκε ο χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών. Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ένα στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Ανακύκλωση

Ανοίγει τον οδηγό Επεξεργασία ρυθμίσεων ανακύκλωσης χώρων συγκέντρωσης εφαρμογών από τον οποίο μπορείτε να προσδιορίσετε τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να γίνει η ανακύκλωση ενός χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους καταγραφής των συμβάντων ανακύκλωσης.

Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις για προχωρημένους από το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για προχωρημένους για τον επιλεγμένο χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών.

Μετονομασία

Ενεργοποιεί το πεδίο Όνομα του επιλεγμένου χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών έτσι, ώστε να μπορείτε να μετονομάσετε το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών.

Κατάργηση

Καταργεί το στοιχείο που έχει επιλεγεί από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Σημείωση

Δεν μπορείτε να καταργήσετε ένα χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών που περιέχει εφαρμογές. Πρώτα, θα πρέπει να καταργήσετε όσες εφαρμογές υπάρχουν στο χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών για να μπορέσετε να τον καταργήσετε.

Προβολή εφαρμογών

Ανοίγει τη σελίδα της δυνατότητας Εφαρμογές από την οποία μπορείτε να προβάλετε τις εφαρμογές που ανήκουν στον επιλεγμένο χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων