Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Προσθήκη προσαρμοσμένης κεφαλίδας απόκρισης HTTP και Επεξεργασία προσαρμοσμένης κεφαλίδας απόκρισης HTTP για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε ζεύγη ονόματος και τιμής που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με μια σελίδα που ζητήθηκε. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κεφαλίδα, με την ονομασία “συντάκτης” η οποία περιέχει το όνομα του συντάκτη του περιεχομένου για μια τοποθεσία.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα

Πληκτρολογήστε το τμήμα ενός ζεύγους ονόματος-τιμής της κεφαλίδας απόκρισης HTTP.

Τιμή

Πληκτρολογήστε το τμήμα της τιμής ενός ζεύγους ονόματος-τιμής της κεφαλίδας απόκρισης HTTP.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων