Χρησιμοποιήστε τη σελίδα δυνατότητας Φιλτράρισμα αιτήσεων, για να ρυθμίσετε τους κανόνες φιλτραρίσματος για την τοποθεσία σας στο Web. Το φιλτράρισμα αιτήσεων Web, όπως συμβαίνει και με το φιλτράρισμα αιτήσεων FTP, σας επιτρέπει να περιορίσετε τη συμπεριφορά πρωτοκόλλου και περιεχομένου.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων

Καθορίζει μια λίστα επεκτάσεων ονομάτων αρχείων, για τις οποίες η υπηρεσία φιλτραρίσματος αιτήσεων θα επιτρέπει ή θα αρνείται την πρόσβαση.

Κανόνες

Εμφανίζει τους κανόνες φιλτραρίσματος και τις συγκεκριμένες παραμέτρους για τα οποία η υπηρεσία φιλτραρίσματος αιτήσεων θα εκτελεί σάρωση. Αυτές οι παράμετροι περιλαμβάνουν κεφαλίδες, επεκτάσεις ονόματος αρχείου και συμβολοσειρές απαγόρευσης.

Κρυφά τμήματα

Καθορίζει μια λίστα κρυφών τμημάτων, για τα οποία η υπηρεσία φιλτραρίσματος αιτήσεων θα αρνείται την πρόσβαση. Τα τμήματα αυτά δεν θα εμφανίζονται στις εμφανίσεις καταλόγου.

Μη επιτρεπόμενες ακολουθίες URL

Καθορίζει μια λίστα ακολουθιών URL, για τις οποίες η υπηρεσία φιλτραρίσματος αιτήσεων θα αρνείται την πρόσβαση.

Ρήματα HTTP

Καθορίζει μια λίστα ρημάτων HTTP, για τις οποίες η υπηρεσία φιλτραρίσματος αιτήσεων θα επιτρέπει ή θα αρνείται την πρόσβαση.

Κεφαλίδες

Καθορίζει τις κεφαλίδες και τα όριο μεγέθους τους, για τα οποία η υπηρεσία φιλτραρίσματος αιτήσεων θα αρνείται την πρόσβαση.

Συμβολοσειρές ερωτήματος

Καθορίζει τις συμβολοσειρές ερωτήματος, για τις οποίες η υπηρεσία φιλτραρίσματος αιτήσεων θα αρνείται την πρόσβαση.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Επεξεργασία ρυθμίσεων δυνατότητας

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων φιλτραρίσματος αιτήσεων το οποίο σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις γενικές ιδιότητες και τα όρια των αιτήσεων.

Κατάργηση

Καταργεί από τη λίστα μια επέκταση ονόματος αρχείου, έναν κανόνα, ένα κρυφό τμήμα, μια ακολουθία URL, ένα ρήμα HTTP, μία κεφαλίδα ή μία συμβολοσειρά ερωτήματος.


Πίνακας περιεχομένων