Pyyntöjen suodatus -ominaisuussivulla voit määrittää WWW-sivuston suodatussäännöt. FTP-pyyntöjen suodatusta muistuttavan WWW-pyyntöjen suodatuksen avulla voit rajoittaa protokollan ja sisällön toimintaa.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Tiedostonimien tunnisteet

Määrittää niiden tiedostonimien tunnisteet, joille pyyntöjen suodatuspalvelu sallii tai joilta se estää käytön.

Säännöt

Näyttää suodatussäännöt ja erityiset parametrit, joita pyyntöjen suodatuspalvelun on tarkoitus tarkistaa. Näihin parametreihin kuuluvat otsikot, tiedostonimien tunnisteet sekä estomerkkijonot.

Piilotetut segmentit

Määrittää piilotetut segmentit, joille pyyntöjen suodatuspalvelu sallii tai joilta se estää käytön. Nämä segmentit eivät näy hakemistoluetteloissa.

Estä URL-jaksot

Määrittää niiden URL-jaksojen luettelon, joilta pyyntöjen suodatuspalvelu estää käytön.

HTTP-verbit

Määrittää niiden HTTP-verbien luettelon, joille pyyntöjen suodatuspalvelu sallii tai joilta se estää käytön.

Otsikot

Määrittää otsikot ja kokorajoitukset, joille pyyntöjen suodatuspalvelu sallii tai joilta se estää käytön.

Kyselymerkkijonot

Määrittää kyselymerkkijonot, joilta pyyntöjen suodatuspalvelu estää käytön.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Muokkaa ominaisuuden asetuksia

Avaa Muokkaa pyyntöjen suodatuksen asetuksia -valintaikkunan, jossa voit määrittää yleiset ominaisuudet ja pyyntöjen rajat.

Poista

Poistaa luettelosta tiedostonimen tunnisteen, säännön, piilotetun segmentin, URL-jakson, HTTP-verbin, otsikon tai kyselymerkkijonon.


Sisällys