Estä URL-jaksot -sivulla voit luoda luettelon URL-jaksoista, joille pyyntöjen suodatusmoduuli sallii tai joilta se estää käytön. Voit esimerkiksi määrittää URL-jakson "admin/config.xml", joka estää pyynnöt osoitteeseen http://contoso.com/application/admin/config.xml.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Estä URL-jakso

Näyttää URL-jakson, jolta pyynnön suodatusmoduuli estää käytön.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Salli URL

Avaa Lisää sallittu URL-osoite aina -valintaikkunan, jossa voit lisätä URL-osoitteen sallittujen URL-osoitteiden luetteloon.

Estojakso

Avaa Lisää estojakso -valintaruudun, jossa voit lisätä jakson estettyjen jaksojen luetteloon.

Katso yleiset elementit kohdasta Pyyntöjen suodatus -sivu.

Katso myös


Sisällys