FTP-palomuurituki-ominaisuussivulla voit muokata passiivisten yhteyksien asetuksia, kun asiakkaan muodostavat yhteyden palomuuripalvelimen takana sijaitsevaan FTP-palvelimeen.

Huomautus

Jos nämä vaihtoehdot määritetään, vain FTP-palvelimen toimintoja ohjataan. Myös palomuurin asetukset on määritettävä hyväksymään FTP-yhteydet ja reitittämään ne oikein FTP-palvelimeen.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Datakanavan porttialue

Määrittää datakanavan yhteyksissä käytettävien passiivisten yhteyksien porttialueen. Kelvollinen porttialue on 1025–65535. (Portit 1–1024 on varattu järjestelmän palveluiden käyttöön.)

Huomautus

Voit syöttää erityisen porttialueen "0-0", kun haluat, että FTP-palvelin käyttää väliaikaista Windows TCP/IP -porttia, joka usein oletusarvoisesti määritetään käyttämään portteja 1025–5000.

Ulkoinen IP-osoite tai palomuuri

Määrittää palomuuripalvelimen ulkoisen IP-osoitteen IPv4-osoitteen.

Huomautus

Tämä asetus on pakollinen, kun FTP-palvelin sijaitsee palomuuripalvelimen takana ja käytetään SSL-suojausta ja kun palomuuri ei muokkaa asiakkaan ja palvelimen vaihtamien FTP-pakettien IP-osoitteita.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Käytä

Ottaa muutokset käyttöön FTP-palomuurituki-ominaisuussivulla.

Peruuta

Peruuttaa FTP-palomuurituki-ominaisuussivun muutokset.


Sisällys