Epäonnistuneiden pyyntöjen seurantasäännöt -ominaisuussivulla voit hallita epäonnistuneiden pyyntöjen seurantasääntöjen luetteloa.

Voit lajitella luettelon napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa tai ryhmitellä samankaltaiset arvot valitsemalla arvon Ryhmittelyperuste-luettelosta.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Polku

Näyttää epäonnistuneiden pyyntöjen seurantasäännön seuraaman URL-osoitteen. Tämä URL-osoite voi sisältää enintään yhden yleismerkin. URL-osoitteen täytyy myös olla paikallinen siihen kansioon nähden, jossa epäonnistuneen pyynnön määritys on asetettu. Yleismerkkikuviot *.aspx ja ind* vastaavat esimerkiksi URL-osoitetta www.contoso.com/index.aspx.

Liittyvät palvelut

Näyttää epäonnistuneiden pyyntöjen seurantasääntöön liittyvät seurantapalvelut. Palvelu määrittää toiminnassa olevan alueen seurattavaksi. Esimerkkinä voi käyttää vaikkapa ASP.NET-seurantapalvelua, joka seuraa siirtymisiä hallittuun koodiin ja takaisin hallitusta koodista. Palvelu seuraa myös *.aspx-pyyntöjä.

Tilakoodit

Näyttää HTTP-tilakoodi- ja alitilakoodiyhdistelmät, joita epäonnistuneiden pyyntöjen seurantasääntö seuraa. Tässä luettelossa voi olla useita tilakoodeja, kun koodit erotetaan pilkuilla.

Kesto

Näyttää sekunteina enimmäisajan, jonka pyyntö voi kestää.

Syötteen tyyppi

Näyttää, onko kohde paikallinen vai peritty. Paikalliset kohteet luetaan nykyisestä määritystiedostosta ja perityt kohteet ylemmän tason määritystiedostosta.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Lisää

Avaa ohjatun Lisää epäonnistuneiden pyyntöjen seurantasääntö -toiminnon, jossa voit lisätä säännön epäonnistuneiden pyyntöjen seurantaa varten.

Muokkaa

Avaa ohjatun Muokkaa epäonnistuneiden pyyntöjen seurantasääntöä -toiminnon, jossa voit muokata valittua epäonnistuneiden pyyntöjen seurantasääntöä.

Poista

Poistaa kohteen, joka on valittuna ominaisuussivun luettelosta.

Muokkaa sivuston seurantaa

Avaa Muokkaa WWW-sivuston epäonnistuneiden pyyntöjen seurannan asetuksia -valintaikkunan, jossa voit ottaa käyttöön ja määrittää WWW-sivuston epäonnistuneiden pyyntöjen seuranta-asetuksia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun yhteys palvelimeen on muodostettu ja tietty sivusto on valittuna.

Näytä jäljityslokit

Avaa seurantalokitiedostojen tallennuskansion. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun yhteys palvelimeen on muodostettu.

Palauta perityksi

Palauttaa ominaisuuden perimään asetukset ylemmän tason määritystiedostosta. Tämä komento poistaa paikallisesta määritystiedostosta tämän ominaisuuden asetukset mukaan lukien luettelon kohteet. Tämä toiminto ei ole käytettävissä palvelintasolla.

Näytä järjestetty luettelo

Näyttää luettelon kohteet määritystiedoston mukaisessa järjestyksessä. Kun valitset muodoksi järjestetyn luettelon, voit vain siirtää kohteita ylös- tai alaspäin luettelossa. Muut Toiminnot-ruudun toiminnot eivät tule näkyviin, ennen kuin valitset muodoksi järjestämättömän luettelon.

Siirrä ylös

Siirtää valittua kohdetta ylöspäin luettelossa. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kohteita tarkastellaan järjestetyssä luettelossa.

Huomautus

Kun luettelon kohteiden järjestystä muutetaan alemmalla tasolla, se ei enää peri asetuksia (eikä ylemmän tason luetteloon lisättyjä tai siitä poistettuja kohteita) ylemmältä tasolta, kun luettelon järjestystä muutetaan. Jos haluat asetusten periytyvän ylemmältä tasolta, sinun on palautettava kaikki muutokset alemmalla tasolla Toiminnot-ruudun Palauta perityksi -toiminnolla.

Siirrä alas

Siirtää valittua kohdetta alaspäin luettelossa. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kohteita tarkastellaan järjestetyssä luettelossa.

Huomautus

Kun luettelon kohteiden järjestystä muutetaan alemmalla tasolla, se ei enää peri asetuksia (eikä ylemmän tason luetteloon lisättyjä tai siitä poistettuja kohteita) ylemmältä tasolta, kun luettelon järjestystä muutetaan. Jos haluat asetusten periytyvän ylemmältä tasolta, sinun on palautettava kaikki muutokset alemmalla tasolla Toiminnot-ruudun Palauta perityksi -toiminnolla.

Näytä järjestämätön luettelo

Näyttää luettelon järjestämättömässä muodossa. Kun valitset muodoksi järjestämättömän luettelon, voit lajitella ja ryhmitellä luettelon kohteita sekä käyttää Toiminnot-ruudun toimintoja.

Katso myös


Sisällys