Tarjoajat-ominaisuussivulla voit hallita palveluntarjoajien luetteloa.

Voit lajitella luettelon napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa tai ryhmitellä samankaltaiset arvot valitsemalla arvon Ryhmittelyperuste-luettelosta.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Ominaisuus

Tuo ominaisuuden palvelut näyttöön valitsemalla ominaisuus luettelosta: .NET-roolit, .NET-käyttäjät ja .NET-profiili.

Nimi

Tuo palvelun nimen näkyviin. Tämä on kutsumanimi, joka palvelulle määritetään tunnistamisen helpottamiseksi.

Tyyppi

Näyttää palvelun hallitun koodin tyypin. Kaikki palveluntarjoajat on toteutettu hallitussa koodissa.

Syötteen tyyppi

Näyttää, onko kohde paikallinen vai peritty. Paikalliset kohteet luetaan nykyisestä määritystiedostosta ja perityt kohteet ylemmän tason määritystiedostosta.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Lisää

Avaa Lisää tarjoaja -valintaikkunan, jossa voit lisätä valitun ominaisuuden tarjoajan.

Muokkaa

Avaa Muokkaa tarjoajaa -valintaikkunan, jossa muokata valittua tarjoajaa.

Nimeä uudelleen

Avaa valitun tarjoajan Nimi-kentän tarjoajan uudelleennimeämistä varten.

Poista

Poistaa kohteen, joka on valittuna ominaisuussivun luettelosta.

Yhteysmerkkijonot

Avaa Yhteysmerkkijonot-ominaisuussivun, jossa voit lisätä tarjoajan käyttämän yhteysmerkkijonon.

Katso myös


Sisällys