Ohjatun Muokkaa sovellussarjan kierrätysasetuksia -toiminnon Kierrätysehdot-sivulla voit määrittää IIS:n käynnistämään sovellussarjan työprosessit säännöllisesti uudelleen. Näin tärkeitä järjestelmäresursseja voidaan saada takaisin käyttöön ja puutteellisesti toimivia työprosesseja voidaan hallita aiempaa paremmin.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Säännölliset aikavälit (minuuttia)

Valitsemalla tämän asetuksen voit määrittää (minuutteina) aikavälin, jota IIS:n on tarkoitus noudattaa työprosessin kierrätyksessä. Tästä asetuksesta voi olla hyötyä esimerkiksi, jos sovellus aiheuttaa ongelmia oltuaan pitkään käynnissä. Määritä asetuksen arvo parhaan tietämyksesi mukaan siten, että prosessi käynnistyy uudelleen ennen kuin sovellus ehtii aiheuttaa ongelmia.

Kiinteä määrä pyyntöjä

Valitsemalla tämän asetuksen voit määrittää pyyntömäärän, jonka täytyttyä IIS:n on tarkoitus toteuttaa työprosessin kierrätys. Tästä asetuksesta on hyötyä esimerkiksi, jos sovellus aiheuttaa ongelmia tietyn pyyntömäärän täytyttyä. Määritä asetuksen arvo parhaan tietämyksesi mukaan siten, että prosessi käynnistyy uudelleen ennen kuin ongelmia aiheuttava määrä pyyntöjä on kertynyt.

Määritetyt ajat

Valitsemalla tämän asetuksen voit määrittää ajankohdan tai ajankohtia, joina IIS:n on tarkoitus kierrättää työprosessi. Ajankohdaksi käy mikä tahansa vuorokaudenaika. Jos haluat kierrättää työprosessin esimerkiksi klo 4.30 ja 16.30, kirjoita arvoiksi 4.30 ja 16.30. Ajankohdissa noudatetaan WWW-palvelimen paikallista aikaa. Tästä asetuksesta voi olla hyötyä, jos tietty sovellus aiheuttaa ongelmia oltuaan pitkään käynnissä tai jos sovellussarja halutaan kierrättää tiettynä ajankohtana, esimerkiksi myöhään yöllä tai aikaisin aamulla, jotta käyttäjille ei koidu haittaa. Määritä kierrätys parhaan tietämyksesi toistumaan riittävän usein, jotta sovellusvirheiltä vältytään.

Näennäismuistin käyttö (kilotavuina)

Valitsemalla tämän asetuksen voit määrittää, kuinka monta kilotavua järjestelmän yleistä näennäismuistia työprosessi voi käyttää, ennen kuin prosessi kierrätetään. Tästä asetuksesta voi olla hyötyä esimerkiksi, kun huomaat, että palvelimen käyttämä näennäismuistin määrä kasvaa jatkuvasti. Tämä voi olla merkki siitä, että sovellus varaa muistia useaan kertaan, jolloin muistikeko pirstoutuu. Jos arvo on liian suuri, järjestelmän toimintakyky voi heiketä merkittävästi. Näennäismuistin raja-arvo kannattaa ensin asettaa pienemmäksi kuin 70 prosentiksi käytettävissä olevasta näennäismuistista ja säätää asetusta sitten tarvittaessa.

Yksityisen muistin käyttö (kilotavuina)

Valitsemalla tämän asetuksen voit määrittää, kuinka monta kilotavua yksityistä, fyysistä järjestelmämuistia työprosessi voi käyttää, ennen kuin prosessi kierrätetään. Tästä asetuksesta voi olla hyötyä esimerkiksi, jos sovelluksessa on muistivuotoja. Jos arvo on liian suuri, järjestelmän toimintakyky voi heiketä merkittävästi. Täksi arvoksi kannattaa ensin määrittää arvo, joka on pienempi kuin 60 prosenttia palvelimen käytettävissä olevasta fyysisestä muistista, ja säätää asetusta sitten tarvittaessa.

Katso myös


Sisällys