Pyynnön rajoitukset -valintaikkunassa voit määrittää valinnaisia rajoituksia, kuten halutun resurssityypin tai HTTP-verbin, joiden mukaan käsittelijän on tarkoitus käsitellä pyyntöjä. Määritä rajoitukset vain, jos sinulla on erityinen tarve rajoittaa olosuhteita, joissa käsittelijä käsittelee pyyntöjä. Jos rajoituksia ei aseteta, käsittelijät käsittelevät pyynnöt pyydetystä resurssityypistä ja määritetystä HTTP-verbistä huolimatta.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Yhdistäminen

Määritä tämän välilehden asetukset, jos haluat rajoittaa käsittelijän yhdistämisen tiettyjen resurssityyppien, kuten tiedoston tai kansion, pyyntöihin. Jos tämän välilehden asetuksia ei määritetä, käsittelijä käsittelee pyynnöt pyynnössä määritetystä resurssin tyypistä huolimatta.

Käynnistä käsittely vain, jos pyyntö on yhdistetty seuraavaan

Valitse tämä Yhdistäminen-välilehden valintaruutu vain, jos haluat rajoittaa käsittelijän yhdistämisen tiettyyn resurssityyppiin, kuten tiedostoon tai kansioon, kohdistuviin pyyntöihin. Jos valitset tämän valintaruudun, määritä myös resurssin tyyppi valintaruudun alapuolelta.

Tiedosto

Valitse tämä asetus, jos käsittelijän on tarkoitus käsitellä tietyn tiedostonimen tai tiedostotunnisteen pyynnöt. Esimerkiksi ASPClassic-käsittelijä käsittelee .asp-tiedostojen pyynnöt. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Käynnistä käsittely vain, jos pyyntö on yhdistetty seuraavaan -valintaruutu on valittuna.

Kansio

Valitse tämä asetus vain, jos käsittelijän on tarkoitus käsitellä vain kansion pyynnöt. Tästä rajoituksesta on hyötyä, jos haluat tietyn käsittelijän käsittelevän jonkin yksittäisen kansion sisällön. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Käynnistä käsittely vain, jos pyyntö on yhdistetty seuraavaan -valintaruutu on valittuna.

Tiedosto tai kansio

Valitse tämä asetus vain, jos käsittelijän on tarkoitus käsitellä vain tiedostojen ja kansioiden pyynnöt. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Käynnistä käsittely vain, jos pyyntö on yhdistetty seuraavaan -valintaruutu on valittuna.

Verbit

Määritä tämän välilehden asetukset, jos haluat rajoittaa käsittelijän yhdistämisen tiettyihin HTTP-verbeihin, joita asiakkaat toimittavat HTTP-otsikoissa pyyntöjä tehdessään.

Kaikki verbit

Valitse tämä asetus, jos haluat, että käsittelijä käsittelee pyynnöt asiakkaan määrittämistä verbeistä huolimatta. Tämä asetus on valittuna oletusarvoisesti.

Jokin seuraavista verbeistä

Valitse tämä asetus, jos käsittelijän on tarkoitus käsitellä pyynnöt vain, kun asiakas toimittaa pyynnössä tietyn HTTP-verbin tai tietyt HTTP-verbit. Kirjoita asetuksen vieressä olevaan muokkausruutuun HTTP-verbi tai -verbit, joita noudattavat pyynnöt käsittelijän yhdistämisen on tarkoitus käsitellä. Voit kirjoittaa esimerkiksi GET, jos käsittelijän on tarkoitus käsitellä pyynnöt, joiden yhteydessä asiakas käyttää GET-verbiä.

Käyttöoikeus

Valitsemalla jonkin tämän välilehden asetuksen voit määrittää käyttöoikeuden, jota käsittelijä edellyttää näennäishakemistossa suorittamista varten. Tämä asetus (yhdessä Muokkaa ominaisuuden oikeuksia -valintaikkunassa määritetyn ominaisuuden käyttökäytännön kanssa ) määrittää, voidaanko käsittelijä suorittaa.

Tärkeää

Varmista, että käsittelijän vaadittu käyttöoikeusasetus on oikea, sillä muutoin käsittelijä saatetaan suorittaa vahingossa. Jos ISAPI-dll-käsittelijältä vaadittu käyttöasetus vaihdetaan asetuksesta Suorita asetukseksi Lukuoikeus, ISAPI-laajennukset voidaan suorittaa myös silloin, kun vain Lukuoikeus on otettu käyttöön ominaisuuden käyttökäytännössä.

Valitse jokin seuraavista asetuksista:

  • Ei mitään: Käsittelijä suoritetaan, vaikka mitään käyttökäytäntöasetusta ei ole otettu käyttöön.

  • Lukuoikeus: Käsittelijä suoritetaan, kun käyttökäytännössä on otettu käyttöön Lukuoikeus.

  • Kirjoitusoikeus: Käsittelijä suoritetaan, kun käyttökäytännössä on otettu käyttöön Kirjoitusoikeus.

  • Komentosarjat: Käsittelijä suoritetaan, kun käyttökäytännössä on otettu käyttöön Komentosarjat-asetus. Tämä on oletusvalinta.

  • Suorita: Käsittelijä suoritetaan, kun käyttökäytännössä on otettu käyttöön Suorita-asetus.

Katso myös


Sisällys