השתמש בתיבת הדו-שיח הגבלות בקשה כדי לציין הגבלות אופציונליות, כגון סוג המשאב המבוקש או פועל HTTP, שעבורן ברצונך שמטפל יעבד בקשות. קבע תצורה של הגבלות רק אם יש לך צורך ספציפי להגביל את התנאים שבהם מטפל מעבד בקשות. כאשר לא תגדיר הגבלות, המטפלים יעבדו בקשות ללא תלות בסוג המשאב המבוקש ופעלי HTTP שצוינו.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

מיפוי

קבע תצורה של אפשרויות בכרטיסיה זו אם ברצונך להגביל את מיפוי המטפל לבקשות עבור סוגי משאבים ספציפיים, כגון קובץ או תיקיה. אם לא תגדיר אפשרויות בכרטיסיה זו, המטפל יעבד בקשות ללא תלות בסוג המשאב שצוין בבקשה.

הפעל מטפל רק אם בקשה ממופית אל

בחר בתיבת סימון זו בכרטיסיה מיפוי אם ברצונך שמיפוי המטפל יחול רק על בקשות עבור סוג משאב ספציפי, כגון בקשה עבור קובץ או תיקיה. אם תבחר בתיבת סימון זו, עליך לציין גם את סוג המשאב על-ידי בחירת אפשרות תחת תיבת דו-שיח זו.

קובץ

בחר באפשרות זו אם ברצונך שהמטפל יעבד בקשות עבור שם קובץ ספציפי או סיומת שם קובץ ספציפיים. לדוגמה, המטפל ASPClassic מעבד בקשות עבור בקשות שנוצרו עבור קבצי ‎.asp. אפשרות זו זמינה רק אם בחרת בתיבת הסימון הפעל מטפל רק אם בקשה ממופית אל.

תיקיה

בחר באפשרות זו אם ברצונך שהמטפל יעבד בקשות עבור תיקיה. מומלץ להשתמש בהגבלה זו אם יש לך תיקיה הכוללת תוכן שברצונך לעבד באמצעות מטפל ספציפי. אפשרות זו זמינה רק אם בחרת בתיבת הסימון הפעל מטפל רק אם בקשה ממופית אל.

קובץ או תיקיה

בחר באפשרות זו אם ברצונך שהמטפל יעבד בקשות עבור קבצים ותיקיות. אפשרות זו זמינה רק אם בחרת בתיבת הסימון הפעל מטפל רק אם בקשה ממופית אל.

פעלים

קבע תצורה של אפשרויות בבכרטיסיה זו אם ברצונך להגביל מיפוי מטפל לפעלי HTTP ספציפיים שמחשבי לקוח מספקים בכותרות HTTP בעת ביצוע בקשות.

כל הפעלים

בחר באפשרות זו אם ברצונך שהמטפל יעבד את הבקשות ללא תלות בפעלים שצוינו על-ידי מחשב הלקוח. אפשרות זו נבחרת כברירת מחדל.

אחד מהפעלים הבאים

בחר באפשרות זו אם ברצונך שהמטפל יעבד בקשות רק כאשר מחשב לקוח מספק פועל HTTP ספציפי או פעלי HTTP ספציפיים בבקשה. בתיבת הטקסט המתאימה, הקלד את הפועל או הפעלים של HTTP שעליהם ברצונך להחיל את מיפוי המטפל. לדוגמה, הקלד GET אם ברצונך שהמטפל יעבד בקשות כאשר מחשב לקוח משתמש בפועל GET.

גישה

בחר באחת מהאפשרויות בכרטיסיה זו כדי לקבוע את תצורת הגישה הדרושה למטפל זה כדי לפעול בספריה וירטואלית. הגדרה זו (יחד עם מדיניות הגישה של התכונה המוגדרת בתיבת הדו-שיח עריכת הרשאות של תכונה) קובעת אם מטפל יכול לפעול.

חשוב

ודא כי הגדרת הגישה הדרושה עבור מטפל נכונה, אחרת ייתכן שהמטפל פועל ללא כוונה. לדוגמה, אם תשנה את הגישה הדרושה של המטפל מביצוע לקריאה עבור מטפל של ISAPI-dll, הרחבות ISAPI יוכלו לפעול גם אם רק האפשרות קריאה מופעלת במדיניות הגישה של התכונה.

בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  • ללא:המטפל יפעל גם כאשר לא מופעלת אפשרויות של מדיניות גישה.

  • קריאה:המטפל יפעל כאשר האפשרות קריאה מופעלת במדיניות הגישה.

  • כתיבה:המטפל יפעל כאשר האפשרות כתיבה מופעלת במדיניות הגישה.

  • Script:המטפל יפעל כאשר האפשרות קבצי Script מופעלת במדיניות הגישה. זוהי בחירת ברירת המחדל.

  • ביצוע:המטפל יפעל כאשר האפשרות ביצוע מופעלת במדיניות הגישה.

למידע נוסף


תוכן העניינים