השתמש בתיבות הדו-שיח הוספת הגבלת ISAPI או CGI ועריכת הגבלת ISAPI או CGI כדי לנהל הגבלות עבור תוכניות CGI ‏(‎.exe) ו- ISAPI‏ (‎.dll).

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

נתיב ISAPI או CGI

הקלד את הנתיב הפיזי להרחבת ISAPI או לתוכנית CGI.

תיאור

הצג תיאור קצר של התוכנית.

אפשר נתיב סיומת לביצוע

בחר באפשרות זו כדי לאפשר לתוכנית זו לפעול.

למידע נוסף


תוכן העניינים