פתיחת תיבת הדו-שיח מתן אפשרות לסיומת שם קובץ או דחיית סיומת שם קובץ כדי להוסיף סיומת שם קובץ לרשימת סיומות שמות הקבצים שעבורן שירות FTP יאפשר או ידחה גישה.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

סיומת שם קובץ

ציון סיומת שם הקובץ שעבורה שירות FTP יאפשר גישה או ידחה גישה.

למידע נוסף


תוכן העניינים