השתמש באימות התחזות של ASP.NET כאשר ברצונך להפעיל את יישום ASP.NET שברשותך בהקשר אבטחה שונה מהקשר ברירת המחדל.

אם תהפוך לזמין התחזויות עבור יישום ASP.NET, יישום זה יכול לפעול באחד משני הקשרים שונים: כמשתמש המאומת על ידי IIS או כחשבון שרירותי שתגדיר. לדוגמה, אם השתמשת באימות אנונימי ובחרת להפעיל את יישום ה- ASP.NET כמשתמש המאומת, היישום צריך לפעול תחת חשבון המוגדר עבור משתמשים אנונימיים (בדרך כלל IUSR). באופן דומה, אם תבחר להפעיל את היישום תחת חשבון שרירותי, הוא יפעל בהקשר האבטחה שהיה מוגדר עבור חשבון זה.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

התחזות של ASP.NET

בחר כדי לנהל אימות התחזות של ASP.NET.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הפוך לזמין

הפעלת אימות התחזות של ASP.NET.

הפוך ללא זמין

ביטול אימות התחזות של ASP.NET.

ערוך

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת הגדרות התחזות של ASP.NET שבה באפשרותך לציין את הזהות שבה יישום ASP.NET צריך לפעול. באפשרותך לבצע פעולה זו רק בעת בחירה באפשרות התחזות של ASP.NET מתוך הרשימה בדף התכונות.

למידע נוסף


תוכן העניינים