תכונות ניהול ההקצאה מאפשרות למנהלי מחשבים לקבל שליטה מלאה על שרת האינטרנט, ובד בבד מאפשרות להם להקצות קביעת תצורה של תכונות באתרים או ביישומים למנהלים שאינם מנהלי מחשבים. באפשרותך להתיר למשתמשי Windows ולמשתמשי מנהל IIS להתחבר לאתר או ליישום. משתמשים אלה יכולים להגדיר תכונות מוקצות בכל האתרים והיישומים שעבור תעניק להם הרשאות. עליך לקבוע את התצורה של שירות הניהול כדי לאפשר חיבורים מרוחקים אם ברצונך שמשתמשים אלה יוכלו להתחבר לשרת האינטרנט באמצעות מנהל IIS.

הערות

 שלבהפניה
תיבת סימון

הוסף חשבונות משתמש של IIS Manager ואפשר למשתמשי Windows ולמשתמשי מנהל IIS להתחבר לאתר או ליישום.

קביעת תצורה של חשבונות משתמש להתחברות לאתרים ויישומים ב- IIS Manager (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

תיבת סימון

קבע את התצורה של מצב הקצאה של תכונות אתרים ויישומים עבור משתמשי אתרים ויישומים להצגה וקביעת תצורה.

הקצאת ניהול תכונות באתרים ויישומים (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

תיבת סימון

קבע תצורה של הגדרות חיבור ואפשר ניהול מרחוק.

קביעת תצורה שירות הניהול (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

למידע נוסף


תוכן העניינים