Med hjälp av funktionerna för delegeringshantering kan adminstratörer få fullständig kontroll över webbservern, samtidigt som de kan delegera konfiguration av funktioner på webbplatser eller i program till personer som inte är administratörer. Du kan tillåta att Windows-användare och IIS-hanteraren -användare ansluter sig till en webbplats eller ett program. Dessa användare kan konfigurera tilldelade egenskaper för alla webbplatser och program som du ger dem behörighet till. Du måste konfigurera hanteringstjänsten så att den aktiverar fjärranslutningar om du vill att de här användarna ska kunna ansluta sig till webbservern med hjälp av IIS-hanteraren.

Obs!

 StegInformation
Kryssruta

Lägg till användarkonton för IIS-hanteraren och tillåt att Windows-användare och IIS-hanteraren -användare ansluter sig till en webbplats eller ett program.

Konfigurera användarkonton för att ansluta till platser och program i IIS-hanteraren

Kryssruta

Konfigurera delegeringstillstånd för webbplats- och programfunktioner som webbplats- och programanvändare ska kunna visa och konfigurera.

Delegera hantering av funktioner på webbplatser och i program

Kryssruta

Konfigurera anslutningsinställningar och aktivera fjärrhantering.

Konfigurera hanteringstjänsten

Se även


Innehåll