Du använder dialogrutan Importera certifikat för att återställa förlorade eller skadade certifikat som du tidigare säkerhetskopierat, eller för att installera certifikat som en annan certifikatutfärdare skickat till dig.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Certifikatfil (.pfx)

Ange ett filnamn i rutan Certifikatfil (.pfx) eller klicka på Bläddra för att navigera till namnet på den fil som det exporterade certifikatet lagras i.

L‎ösenord

Om certifikatet exporterats med ett lösenord anger du lösenordet i fältet Lösenord.

Tillåt att detta certifikat exporteras

Markera Tillåt att detta certifikat exporteras om du vill kunna exportera certifikatet, eller avmarkera Tillåt att detta certifikat exporteras om du inte vill tillåta ytterligare export av det här certifikatet.

Se även


Innehåll