Använd funktionssidan Hantering av FTP-brandvägg för att ändra inställningarna för passiva anslutningar när FTP-klienter ansluter till en FTP-server som finns bakom en brandväggsserver.

OBS

Om du konfigurerar dessa alternativ styr du endast FTP-serverns beteende. Du måste fortfarande konfigurera brandväggen att acceptera FTP-anslutningar och dirigera dem på lämpligt sätt till FTP-servern.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Portintervall för datakanal

Anger portintervallet för passiva anslutningar som används vid datakanalsanslutningar. Giltigt intervall för portar är 1025 till 65535. (Portar från 1 till 1024 är reserverade för systemtjänster.)

OBS

Du kan ange ett speciellt portintervall på "0-0" för att konfigurera FTP-servern att använda det tillfälliga portintervallet för Windows TCP/IP, vilket ofta ställs in på att använda portarna 1025 till 5000 som standard.

Extern IP-adress för brandvägg

Anger IPv4-adressen för brandväggsserverns externa IP-adress.

OBS

Den här inställningen krävs när FTP-servern finns bakom en brandväggsserver och du använder SSL, eller om brandväggen inte ändrar IP-adresserna i FTP-paketen som utbyts mellan klienten och servern.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Verkställ

Verkställer ändringar i funktionssidan Hantering av FTP-brandvägg.

Avbryt

Avbryter ändringar i funktionssidan Hantering av FTP-brandvägg.


Innehåll