Du använder dialogrutan Ställ in lokaliserad sökväg för anpassade fel för att konfigurera sökvägen för de lokaliserade felmeddelandena.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Sökväg för rotkatalog

Ange rotkatalogens fysiska sökväg för de lokaliserade filerna med felmeddelanden. Rotkatalogens sökväg är den del av sökvägen som står före den lokala katalogen, t.ex. EN-US. Om den totala sökvägen till felmeddelandefilerna för den lokala katalogen EN-US exempelvis är d:\errors\EN-US\messages\404.htm anger du d:\errors.

Bläddra

Öppnar arkivmenyn där du kan bläddra dig fram till sökvägen.

Relativ filsökväg

Ange den relativa sökvägen för filen med lokaliserade felmeddelanden. Den relativa filsökvägen är den del av sökvägen som står efter den lokala katalogen, t.ex. EN-US. Om den totala sökvägen till felmeddelandefilerna för den lokala katalogen EN-US exempelvis är d:\errors\EN-US\messages\404.htm anger du \messages\404.htm.

Se även


Innehåll