Använd sidan Platsinformation i FTP-platsens publiceringsguide för att ange inställningar för platsen.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Namn på FTP-plats

Anger ett eget namn för FTP-platsen.

Fysisk sökväg

Anger den fysiska sökvägen för FTP-platsen.


Innehåll