Använd funktionssidan Aktuella sessioner för att övervaka aktuella sessioner för FTP-platsen.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Användarnamn

Anger användarnamnet för den här sessionen.

Sessionens starttid

Anger starttiden för aktuell session.

Aktuellt kommando

Anger aktuellt kommando.

Föregående kommando

Anger föregående kommando.

Kommandots starttid

Anger starttiden för kommandot.

Skickade byte

Anger antalet skickade byte.

Mottagna byte

Anger antalet mottagna byte.

Sessions-ID

Anger ID-numret för sessionen.

Klient-IP

Anger klientens IP-adress.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Koppla från session

Låter dig koppla från vald session.


Innehåll