Du använder sidan Moduler för att hantera en lista över ursprungliga och förvaltade moduler som utför specifika uppgifter i process-pipelinen för begäranden, t.ex. autentisering eller komprimering.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välj ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Namn

Här visas modulens namn.

Kod

Här visas den fysiska sökvägen till filen med urpsrunglig kod (.dll) eller till typen i det förvaltade biblioteket.

Modultyp

Visar om modulen implementerats med ursprunglig eller förvaltad kod. Värdet är antingen Ursprunglig eller Förvaltad.

Typ av post

Visar om objektet är lokalt eller ärvt. Lokala objekt läses från den aktuella konfigurationsfilen och ärvda objekt läses från en överordnad konfigurationsfil.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Lägg till förvaltad modul

Öppnar dialogrutan Lägg till förvaltad modul där du kan lägga till en förvaltad modul.

Konfigurera ursprunglig modul

Öppnar dialogrutan Konfigurera ursprunglig modul där du kan aktivera ursprungliga moduler genom att lägga till dem i listan över moduler. På servernivå kan du också registrera, redigera registrering och ta bort registrering för ursprungliga moduler.

Redigera

Öppnar dialogrutan Redigera förvaltad modul eller Redigera registrering av ursprunglig modul där du kan redigera vald modul.

OBS

Det går endast att redigera registrering av ursprunglig modul på servernivå.

Lås

Låser modulen så att den inte kan åsidosättas på lägre nivåer i konfigurationen.

OBS

Den här åtgärden är bara tillgänglig på servernivå.

Lås upp

Låser upp modulen så att den kan åsidosättas på lägre nivåer i konfigurationen.

OBS

Den här åtgärden är bara tillgänglig på servernivå.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på funktionssidan. Om en förvaltad modul väljs tas modulen bort från webbservern. Om en ursrunglig modul väljs tas modulen bort från listan över moduler, vilket inaktiverar modulen. Men den är fortfarande registrerad på webbservern. För att ta bort registreringen av en ursprunglig modul, klicka på Konfigurera ursprungliga moduler, välj en modul och klicka sedan på Ta bort.

OBS

Det går endast att ta bort registrering av ursprunglig modul på servernivå.

Du kan ta bort mer än en modul åt gången genom att hålla ned ctrl-tangenten samtidigt som du markerar de moduler du vill ta bort.

Återgå till ärvd

Återställer funktionen till de ursprungliga inställningarna som ärvts från överordnad konfiguration. Detta tar bort lokala konfigurationsinställningar för denna funktion, inklusive objekt i listan. Den här åtgärden är inte tillgänglig på servernivå.

Visa sorterad lista

Visar listan efter konfiguration. När du väljer det sorterade listformatet kan du endast flytta objekt upp och ned i listan. Andra åtgärder i fönstret Åtgärder visas inte förrän du väljer formatet osorterad lista.

Flytta upp

Flyttar upp markerat objekt i listan. Denna åtgärd är endast tillgänglig när du använder formatet sorterad lista.

OBS

När objekt i listan sorteras om på en underordnad nivå ärver inte de underordnade objekten inställningarna från den överordnade nivån (inklusive objekt som läggs till eller tas bort från listan på den överordnade nivån) när listan har sorterats om. Om du vill att inställningarna från en överordnad nivå ska ärvas måste du återställa alla ändringar på den underordnade nivån med åtgärden Återgå till ärvd i fönstret Åtgärder.

Flytta ned

Flyttar ned markerat objekt i listan. Denna åtgärd är endast tillgänglig när du använder formatet sorterad lista.

OBS

När objekt i listan sorteras om på en underordnad nivå ärver inte de underordnade objekten inställningarna från den överordnade nivån (inklusive objekt som läggs till eller tas bort från listan på den överordnade nivån) när listan har sorterats om. Om du vill att inställningarna från en överordnad nivå ska ärvas måste du återställa alla ändringar på den underordnade nivån med åtgärden Återgå till ärvd i fönstret Åtgärder.

Visa osorterad lista

Visar listan i osorterat format. När du väljer det osorterade listformatet kan du sortera och gruppera objekt i listan och utföra åtgärder i fönstret Åtgärder.

Se även


Innehåll